Segueix-nos

QUI SOMassociacio empreses

L’Associació d’Empreses i Activitats Turístiques del Delta de l’Ebre (AEATDE)

És tracta una associació sense ànim de lucre que es va crear l’any 2005, animada pel procés d’elaboració de la candidatura de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Els membres d’aquesta associació formen part dels set municipis del Delta de l’Ebre i venen de diferents sectors del turisme (hotels, restaurants, empreses d’activitats, cases de pagès). Aquestes destaquen per la seva col·laboració i el seu grau de compromís amb el Parc Natural, tant  com a Punt d’Informació del Parc Natural i com a empreses acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS).

Els fins de l’associació són:

  • Realitzar activitats de promoció de l’activitat turística al Delta de l’Ebre.
  • Promoure el coneixement del Delta de l’Ebre.
  • Col·laborar i participar en les activitats de promoció turística organitzades per les administracions públiques, en l’àmbit de l’associació
  • Participar i organitzar, per ella mateixa o en col·laboració amb altres organismes, entitats o administracions, fires, certàmens i altres activitats relacionades amb els fins de l’associació.


Formulari de sol·licitud ( Document Word )


PLA D'ACCIÓ 2013

Per al 2013 l’associació ha elaborat un pla d’acció a partir del qual:

  • Millorarem i actualitzarem el web www.deltadelebreturisme.com amb la intenció de ser el portal de referència per als visitants del Delta de l’Ebre i el seu Parc Natural.
  • Crearem i comercialitzarem paquets turístics relacionats amb el sector arrosser en col·laboració amb Montsià Actiu dintre del projecte de revalorització turística del sector agroalimentari.
  • Com a membres adherits a TUREBE (Agrupació Empresarial Innovadora d’Ecoturisme Responsable) participarem en el Club de Ecoturismo, club concebut per TURESPAÑA com altres clubs de productes turístics (estacions nàutiques, rutes del vi, etc), com una oferta diferenciada a promocionar en espais naturals protegits. Aquest club comptarà amb una web de promoció i venda dels serveis mitjançant un motor de reserves (www.soyecoturista.com)
  • Coordinarem la taula de treball de l’actuació de la CETS 4.7 "Desenvolupament del producte turístic: el Delta en bici", en la que empreses del sector, Parc Natural, oficines de turisme i consells comarcal treballaran per tal de millorar l’oferta del cicloturisme, mitjançant actuacions de millora al territori, especialització del producte, informació i promoció.
  • Gestionarem i negociarem amb proveïdors comuns, avantatges i preus més competitius per als socis (assegurances, empreses de serveis, etc).foto grup